Skip to content

Informatie voor zorgprofessionals

Wat is TREAT NL?

TREAT NL (TREatment of ATopic eczema, the Netherlands) is een register waarin gegevens worden verzameld van patiënten met matig tot ernstig atopisch eczeem, zowel kinderen als volwassenen, die starten met behandeling middels een vorm van lichttherapie of systemische immunomodulerende therapie. De inhoud van het register is gebaseerd op internationale consensus om het samenvoegen en vergelijken van data mogelijk te maken tussen centra en tussen landen.

Waarom is TREAT NL zo belangrijk?

Er is een noodzaak voor effectieve behandelingen voor patiënten met matig tot ernstig atopisch eczeem, met name voor diegenen waarbij lokale therapie onvoldoende is. Afgelopen jaren is het landschap snel gaan veranderen. In eerste instantie waren enkel lichttherapie en conventionele systemische therapieën een optie. Ciclosporine was het enige middel dat goedkeuring had van de European Medicines Agency (EMA) voor deze populatie. Inmiddels zijn zowel biologicals als JAK-remmers toegevoegd aan het behandelarsenaal. Er is goedkeuring voor dupilumab (zowel voor kinderen als volwassenen), tralokinumab, baricitinib, upadacitinib (zowel voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen) en abrocitinib. 

Er blijft een gebrek aan bewijs voor de licht- en systemische behandelingen, waarbij conventionele middelen veelal off-label worden toegepast. Desondanks worden deze behandelingen veel voorgeschreven, zowel in kinderen als volwassenen, zoals door online vragenlijststudies is aangetoond (Proudfoot et al., 2013; Taylor et al., 2016; Totri et al., 2017; Vermeulen et al., 2020). Wat mist is goed vergelijkend onderzoek tussen de behandelingen en informatie verkregen van patiënten uit de alledaagse praktijk. Met name nu er nieuwe en dure medicijnen op de markt gekomen zijn.

Met het register beogen de onderzoekers gegevens te verzamelen van patiënten uit de dagelijkse praktijk en op de langetermijn om inzicht te krijgen in de effectiviteit, veiligheid en kosteneffectiviteit van de verschillende behandelingen. Hiervoor zijn grote patiënt cohorten nodig die voor vele jaren gevolgd worden. Met deze gegevens wordt getracht de zorg voor patiënten met atopisch eczeem verder te verbeteren.

Waar in Nederland vindt registratie plaats in het TREAT NL register?

Heeft u interesse in deelname als centrum, neem dan contact met ons op.

Amsterdam UMC (Amsterdam)

Prof.dr. Phyllis Spuls , dr. Louise Gerbens, dr. Pina Middelkamp-Hup, drs. Angela Bosma, drs. Annelie Musters, drs. Anouk Caron, Ariënna Hyseni (onderzoeksverpleegkundige), Jitske Dijkstra (onderzoeksverpleegkundige), Bernd Arents (patiënt vertegenwoordiger)

Centrum Oosterwal (Alkmaar)

Drs. Menno Gaastra, Renee Pullens (onderzoekscoördinator)

Dijklander Ziekenhuis (Purmerend)

Drs. Patrick Kemperman, drs. Maarten van der Horst

Erasmus MC (Rotterdam)

Dr. DirkJan Hijnen 

Flevoziekenhuis (Almere)

Drs. Dave van der Zwaan, Antel Buitink (physician assistant)

Huid Medisch Centrum (Amsterdam)

Drs. Menno Gaastra, dr. Louise Gerbens

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC, Leiden)

Drs. Ly Nguyen

Medisch Centrum Leeuwarden (Leeuwarden)

Dr. Klazina Politiek, dr. Robert Vodegel

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG, Amsterdam)

Dr. Stef Menting

Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem)

Dr. Birgitte Visch, Ingrid Laffra (verpleegkundig specialist)

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG, België)

Prof.dr. Hilde Lapeere, prof.dr. Sofie de Schepper, David de Waele (clinical trial coördinator)

Alle patiënten, dit zijn kinderen en volwassenen, die starten met licht- of systemische behandeling voor hun atopisch eczeem kunnen meedoen nadat zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Zodra patiënten de patiënteninformatiebrief hebben gelezen en het toestemmingsformulier hebben getekend, nemen zij deel aan het register. Zij komen niet vaker op controle dan als zij niet deelnemen, gemiddeld is dit 1 keer per 3 maanden. Het eerste bezoek duurt ca. 45 min (naast het reguliere bezoek). Een vervolgafspraak zal naar verwachting 30 min. duren. Registratie duurt zolang de patiënt de behandeling volgt en tot tenminste 5 jaar na staken van deze behandeling. Dit laatste is om eventuele langetermijneffecten en bijwerkingen van de behandeling te achterhalen. Indien patiënten stoppen met de behandeling, komen zij eens per 6 maanden op controle.
Tijdens een bezoek zal het volgende gebeuren:

 • De arts/onderzoeksverpleegkundige inventariseert hoe het met patiënt gaat (eventuele klachten, bijwerkingen, nieuwe medicijnen en overige aandoeningen). Tijdens de eerste afspraak zullen tevens gegevens over onder andere leeftijd, etniciteit, opleiding, werk en medische voorgeschiedenis worden verzameld.
 • De arts/onderzoeksverpleegkundige onderzoekt de huid en beoordeelt de ernst door middel van huidscores.
 • De patiënt vult vragenlijsten in over het effect van de behandeling op zijn/haar symptomen en kwaliteit van leven.

Registratie vindt plaats in de TREAT NL database. In het AMC is er sprake van registratie aan de bron. Dat wil zeggen registratie van items direct in het elektronisch patiëntendossier. De mogelijkheden tot registratie aan de bron in uw centrum zullen bij deelname worden geëxploreerd.

Het register is begin 2018 gestart en zal de komende jaren doorlopen.

Het register is bekend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens is er reeds een Privacy Impact Assessment verricht. De database van het register maakt het mogelijk dat de gegevens en de privacy van patiënten worden beschermd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR)) en Good Clinical Practice. Na afloop van het onderzoek zullen de gegevens volgens huidige wet- en regelgeving voor een termijn van 15 jaar worden bewaard.

 • Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid – Amsterdam UMC locatie AMC (website)
 • Bijwerkingencentrum Lareb (website)
 • Medische Informatiekunde (MIK) – Amsterdam UMC locatie AMC (website)
 • VMCE, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem, Nijkerk, Nederland (website)
 • ZonMw (website)

Internationale organisaties:

 • European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) (website)
 • European Dermato-Epidemiology Network (EDEN) (website)
 • Harmonising Outcomes for Eczema (HOME) initiative (website)
 • International Eczema Council (website)
 • International Symposium on Atopic dermatitis (ISAD) (website)
 • European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD) (website)
 • European Commission funded PAtient REgistries iNiTiative joint action (PARENT JA) (website)
 • Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET) initiative (website)

Nationale organisaties:

 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) (website)
 • Nottingham Support Group for Carers of Children with Eczema, Nottingham, UK (website)
 • National Eczema Society, London, UK (website)
 • Irish Skin Foundation, Dublin, Ireland (website)

TREAT NL is onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband. Ook in andere Europese landen worden en zijn TREAT registers opgezet, waarbij in alle registers dezelfde core dataset aan te verzamelen gegevens is geïmplementeerd om poolen van data mogelijk te maken (treat-registry-taskforce.org). 

Voor meer informatie, zie de aparte pagina.