Skip to content

Informatie voor patiënten

TREAT NL

Het TREAT NL register geeft artsen en onderzoekers de mogelijkheid om uw behandeling en de effecten hiervan over een langere periode goed vast te leggen en te volgen. Met de uitkomsten hopen we de behandeling van atopisch eczeem verder te verbeteren.

Waarom is TREAT zo belangrijk?

Het is belangrijk om meer te weten te komen over de licht- en systemische behandelingen voor atopisch eczeem. Hoe veilig zijn deze middelen op de langetermijn? Hoe goed helpen ze uw atopisch eczeem onder controle te krijgen? Werkt de ene behandeling beter dan de andere? Welke behandeling is veilig voor kinderen, ouderen of zwangeren?

Al dit soort vragen kunnen we op dit moment niet beantwoorden omdat er te weinig onderzoek is van goede kwaliteit. Nieuwe medicijnen komen op de markt maar we weten niet hoe dit middel het ten opzichte van andere behandelingen doet. Is het veiliger? Werkt het beter? En hoe zit het met de kosten?

De onderzoekers willen graag weten wat de effectiviteit (werkzaamheid), veiligheid en doelmatigheid is van de (off-label) behandelingen voor mensen met matig tot ernstig atopisch eczeem. Daarom is TREAT NL gestart.

Waar in Nederland kan ik mij inschrijven voor TREAT?

Mocht uw behandelend arts niet meedoen aan het TREAT NL register, dan kunt u vragen verwezen te worden naar een deelnemend centrum.

Amsterdam UMC (Amsterdam)

Prof.dr. Phyllis Spuls , dr. Louise Gerbens, dr. Pina Middelkamp-Hup, drs. Angela Bosma, drs. Annelie Musters, drs. Anouk Caron, Ariënna Hyseni (onderzoeksverpleegkundige), Jitske Dijkstra (onderzoeksverpleegkundige), Bernd Arents (patiënt vertegenwoordiger)

Centrum Oosterwal (Alkmaar)

Drs. Menno Gaastra, Renee Pullens (onderzoekscoördinator)

Dijklander Ziekenhuis (Purmerend)

Drs. Patrick Kemperman, drs. Maarten van der Horst

Erasmus MC (Rotterdam)

Dr. DirkJan Hijnen 

Flevoziekenhuis (Almere)

Drs. Dave van der Zwaan, Antel Buitink (physician assistant)

Huid Medisch Centrum (Amsterdam)

Drs. Menno Gaastra, dr. Louise Gerbens

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC, Leiden)

Drs. Ly Nguyen

Medisch Centrum Leeuwarden (Leeuwarden)

Dr. Klazina Politiek, dr. Robert Vodegel

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG, Amsterdam)

Dr. Stef Menting

Rijnstate Ziekenhuis (Arnhem)

Dr. Birgitte Visch, Ingrid Laffra (verpleegkundig specialist)

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG, België)

Prof.dr. Hilde Lapeere, prof.dr. Sofie de Schepper, David de Waele (clinical trial coördinator)

Alle patiënten, dit zijn kinderen en volwassenen, die starten met licht- of systemische behandeling voor hun atopisch eczeem kunnen meedoen. U doet mee als u hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Als u mee wilt doen en u wordt behandeld in één van de deelnemende centra, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts. Meestal zal dit door uw behandelend arts al tijdens de visite gevraagd worden.

 • U krijgt een patiënteninformatiebrief.
 • Als u dit gelezen heeft en wilt meedoen, dan ondertekent u de brief (‘toestemmingsformulier’).
 • U zit nergens aan vast en u kan zich op elk moment terugtrekken.

U zult bij deelname niet vaker naar het centrum komen dan als u niet deelneemt. U komt gemiddeld 1 keer per 3 maanden. Het eerste bezoek duurt ca. 45 min (naast uw reguliere bezoek). Een vervolgafspraak zal naar verwachting 30 min. duren. Registratie duurt zolang als u de behandeling volgt en tot tenminste 5 jaar na staken van deze behandeling. Dit laatste is om eventuele langetermijn effecten en bijwerkingen van de behandeling te achterhalen. Als u staakt, komt u maar eens per 6 maanden op controle.

Tijdens een bezoek zal het volgende gebeuren:

 • Wij inventariseren hoe het met u gaat en vragen u naar eventuele klachten, bijwerkingen, nieuwe medicijnen en overige aandoeningen.
 • Wij onderzoeken uw huid. De onderzoeker brengt de ernst van uw atopisch eczeem in kaart door middel van een huidscore (roodheid, verdikking, krabeffecten, aangedane oppervlak).
 • Wij laten u een aantal vragenlijsten invullen over het effect van de behandeling op uw symptomen en uw kwaliteit van leven.

Tijdens de eerste afspraak zullen tevens gegevens over onder andere uw leeftijd, etniciteit, opleiding, werk en medische voorgeschiedenis worden verzameld.

Het TREAT register is begin 2018 gestart en zal de komende jaren lopen.

Uw gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden bewaard. De onderzoeksgegevens zullen worden bewaard onder een code, die alleen de onderzoekers kennen, en deze zullen niet openbaar worden gemaakt. U geeft bij deelname toestemming voor het bundelen van uw gegevens met onderzoeksgegevens van andere patiënten uit centra in Nederland en/of internationale centra, waarbij deze gegevens met andere centra kunnen worden gedeeld voor analyse. Uw naam zal daarin nooit herkenbaar getoond worden. Ter controle van het register kan het nodig zijn dat, naast de onderzoekers, anderen (bv. iemand die het onderzoek monitort of de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) uw medische gegevens inzien. Na afloop van het onderzoek zullen de gegevens volgens huidige wet- en regelgeving voor een termijn van 15 jaar worden bewaard.

 • Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid – Amsterdam UMC locatie AMC (website)
 • Bijwerkingencentrum Lareb (website)
 • Medische Informatiekunde (MIK) – Amsterdam UMC locatie AMC (website)
 • VMCE, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem, Nijkerk, Nederland (website)
 • ZonMw (website)

TREAT heeft de volgende sponsoren:

Daarnaast zijn er organisaties die het TREAT initiatief ondersteunen:

Nationale organisaties:

 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) (website)
 • Nottingham Support Group for Carers of Children with Eczema, Nottingham, UK (website)
 • National Eczema Society, London, UK (website)
 • Irish Skin Foundation, Dublin, Ireland (website)

Internationale organisaties:

 • European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) (website)
 • European Dermato-Epidemiology Network (EDEN) (website)
 • Harmonising Outcomes for Eczema (HOME) initiative (website)
 • International Eczema Council (website)
 • International Symposium on Atopic dermatitis (ISAD) (website)
 • European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD) (website)
 • European Commission funded PAtient REgistries iNiTiative joint action (PARENT JA) (website)
 • Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET) initiative (website)

TREAT NL is onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband. Ook in andere Europese landen worden en zijn TREAT registers opgezet, waarbij afgesproken is om dezelfde informatie te verzamelen. Dit maakt het mogelijk dat de onderzoeksgegevens uiteindelijk ook internationaal kunnen worden gebundeld (treat-registry-taskforce.org). 

Voor meer informatie, zie de aparte pagina.

Atopisch eczeem, ook wel constitutioneel eczeem genoemd, is met geschat 400.000 patiënten in Nederland een veelvoorkomende chronische en jeukende huidziekte die een grote invloed kan hebben op de kwaliteit van leven.

Als uw atopisch eczeem niet goed onder controle komt door zalven of crèmes, schrijft de arts u lichttherapie of systemische therapie in de vorm van pillen of injecties voor. Het betreft dan een matige tot ernstige vorm van atopisch eczeem. Lichttherapie en systemische therapie worden veel voorgeschreven. Niet alle behandelingen die voorgeschreven worden, zijn geregistreerd voor eczeem (dit noemen we off-label).

De beschikbare systemische therapieën zijn op de consultkaart terug te vinden. Meer informatie over lichttherapie is ook te vinden op de consultkaart.

Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (Patient Reported Outcomes Measures (PROMs)) zijn eenvoudige (digitale) vragenlijsten die door u, de patiënt, tijdens deelname aan het register worden ingevuld. De vragenlijsten geven inzicht in uw symptomen, kwaliteit van leven, et cetera. 

De uitkomsten zijn waardevol voor het bepalen van de werkzaamheid en veiligheid van licht- en systemische behandelingen. Uw stem draagt zo bij aan verbetering van de zorg.