Vanwege de COVID-19 pandemie en de onduidelijkheid over hoe dit van invloed zal zijn op patiënten met atopisch eczeem/atopische dermatitis (AD) die worden behandeld met systemische immunomodulerende medicatie, is een internationaal (geanonimiseerd) rapportage register opgezet: het Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion (SECURE)-AD register.

Wij moedigen clinici aan om alle gevallen van (bevestigde) COVID-19 bij hun AD-patiënten te rapporteren, ongeacht de ernst ervan (inclusief asymptomatische patiënten die worden gedetecteerd door middel van een screening). Het gaat hierbij niet alleen om AD-patiënten die immunomodulerende medicatie gebruiken, maar alle AD-patiënten. Dit is om later te kunnen vergelijken wat voor invloed immunomodulerende medicatie heeft op het beloop van COVID-19 en wat de (gezondheids)uitkomsten zijn ten opzichte van de AD-patiënten die deze behandeling niet krijgen. Het rapporteren van een patiënt zal ongeveer 5 minuten duren.

Het register is opgezet in samenwerking met internationale collega’s met een bijbehorende steering committee. Naast de NVDV steunen ook internationale organisaties zoals de International Society for Atopic Dermatitis (ISAD), de International League of Dermatological Societies (ILDS), de European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD), de European Dermato-Epidemiology Network (EDEN), de European Dermatology Forum (EDF), de Skin Inflammation and Psoriasis International Network (SPIN) en de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) dit register.

Met de medewerking van de internationale AD-gemeenschap zullen we snel de impact kunnen bepalen van COVID-19 op patiënten met AD. Het rapporteren van een casus duurt ongeveer 5 minuten. Het SECURE-AD register is te bereiken via: www.covidderm.org